Kaip galima būti tikru, kad užsienyje gautas gydymas bus tinkamai tęsiamas gyvenamojoje šalyje?


Gyvenamoji šalis, nepriklausomai nuo to, kurioje ES valstybėje narėje pacientas naudojosi sveikatos priežiūros paslaugomis, turi užtikrinti, kad tolesnis gydymas būtų tokios pačios kokybės.