Ką daryti, jei gydantis užsienyje patiriama žalos?Tos šalies informacijos centras galės paaiškinti paciento teises ir suteikti informacijos apie tvarką, taikomą šalyje, kurioje gydomasi.
Gyvenamoji šalis turi užtikrinti, kad tolesnis gydymas būtų tokios pačios kokybės, kaip ir tuo atveju, jeigu pacientas būtų buvęs gydomas šioje šalyje